> Home Oprogramowanie MS Office Microsoft Office Professional 2007 PL Upgrade BOX + Works 9.0
DrukujE-mail
Oprogramowanie arrow MS Office arrow Microsoft Office Professional 2007 PL Upgrade BOX + Works 9.0


Microsoft Office Professional 2007 PL Upgrade BOX + Works 9.0
Powiększ zdjęcie


Microsoft Office Professional 2007 PL Upgrade BOX + Works 9.0

( Microsoft )
pln1 733.07 (włączając 23 % VAT)


zawartość pakietu Microsoft Office Publisher 2007
Microsoft Office Access 2007
Microsoft Office Word 2007
Business Contact Manager
Microsoft Office Outlook 2007
Microsoft Office PowerPoint 2007
Microsoft Office Excel 2007
typ licencji komercyjna
liczba użytkowników 1
wersja produktu BOX
wersja językowa polska
dodatkowe informacje Klient otrzymuje też płytkę wraz z licencją Worksa 9.0, który stanowi podstawę do tego upgradu!

Pakiet Office Professional 2007 to oferuje pełny zestaw narzędzi do pracy i zarządzania informacjami, które podnoszą efektywność pracy.

Pakiet Microsoft Office Professional 2007 to kompletny pakiet oprogramowania zwiększającego produktywność i oprogramowania baz danych, który pomaga oszczędzać czas i zachować dobrą organizację. Zaawansowane funkcje zarządzania kontaktami pomagają zarządzać potencjalnymi i dotychczasowymi klientami w jednym miejscu oraz lepiej obsługiwać klientów. Można łatwo opracowywać profesjonalne materiały marketingowe przeznaczone do wydruku, przesłania pocztą e-mail lub zamieszczenia w sieci Web oraz tworzyć efektywne kampanie marketingowe we własnym zakresie. Użytkownik może szybko tworzyć dynamiczne dokumenty firmowe, arkusze kalkulacyjne i prezentacje oraz konstruować bazy danych bez wcześniejszego doświadczenia ani pomocy personelu technicznego. Dzięki ulepszonym menu, w których odpowiednie narzędzia pojawiają się wówczas, gdy są potrzebne, można szybko nauczyć się nowych funkcji. Poniżej przedstawiono 10 głównych zalet pakietu Office Professional 2007, które pozwalają oszczędzać czas i zachować dobrą organizację, aby można było poświęcać więcej czasu klientom.

Nowy, bardziej intuicyjny wygląd i sposób działania pakietu Office Professional 2007 ułatwia i przyspiesza korzystanie z potrzebnych funkcji oprogramowania. Oparte na zadaniach menu i paski narzędzi są wyświetlane automatycznie, odpowiednio do używanej funkcji.

Możliwości wyszukiwania błyskawicznego w programie Microsoft Office Outlook 2007 z dodatkiem Business Contact Manager przyspieszają znajdowanie informacji o kluczowym znaczeniu. Nowa funkcja kategorii oznaczonych kolorem ułatwia sortowanie wiadomości e-mail i zarządzanie nimi. Udoskonalone technologie antyspamowe i przeciwdziałające wyłudzeniom informacji pomagają odfiltrowywać niepożądane wiadomości e-mail i zarządzać pozostałymi.

Dostępny w programie Office Outlook 2007 z dodatkiem Business Contact Manager nowy pasek zadań do wykonania konsoliduje w jednym widoku zadania, wiadomości e-mail oznaczone flagą monitującą oraz terminy. Zadania zaplanowane w programie Office Outlook 2007 są wyświetlane w kalendarzu i można przeciągać je bezpośrednio do kalendarza, co ułatwia dobrą organizację.

Program Microsoft Office Outlook 2007 z dodatkiem Business Contact Manager stanowi kompletne rozwiązanie do zarządzania klientami i kontaktami. Program Office Outlook 2007 z dodatkiem Business Contact Manager umożliwia centralizowanie wszystkich informacji o kontaktach oraz o potencjalnych i aktualnych klientach — w tym historii komunikacji, prognozowanych wartości sprzedaży, prawdopodobieństw sfinalizowania sprzedaży oraz zadań — ułatwiając zarządzanie potencjalnymi klientami, odpowiadanie klientom oraz zarządzanie planowaną sprzedażą w jednym miejscu. Można też przechowywać komunikację każdego typu ze wszystkimi klientami w jednym miejscu, w tym wiadomości e-mail, rozmowy telefoniczne, terminy, notatki i dokumenty.

Program Office Outlook 2007 z dodatkiem Business Contact Manager udostępnia dostosowywalną stronę główną, która pomaga prognozować wartości sprzedaży i określać priorytety zadań. Udoskonalone funkcje raportowania udostępniają skonsolidowany widok planowanej sprzedaży za pomocą rozmaitych elastycznych raportów, które można łatwo modyfikować, dostosowując je do swoich unikatowych potrzeb biznesowych.

Program Microsoft Office Publisher 2007 pomaga tworzyć i publikować we własnym zakresie rozmaite publikacje marketingowe przeznaczone do wydruku, przesłania pocztą e-mail lub zamieszczenia w sieci Web. W programie są zawarte setki profesjonalnie zaprojektowanych i dostosowywalnych szablonów oraz ponad 100 typów pustych publikacji. Program Office Publisher 2007 ułatwia ponowne używanie znaków logo, kolorów, czcionek i informacji biznesowych w publikacjach różnego typu.

Program Office Outlook 2007 z dodatkiem Business Contact Manager zawiera nowe funkcje, które pomagają łatwo tworzyć i śledzić kampanie marketingowe oraz zarządzać nimi. Program Office Publisher 2007 umożliwia łączenie i filtrowanie list adresowych i danych z wielu źródeł — w tym z programów Microsoft Office Excel 2007, Office Outlook 2007, Office Outlook 2007 z dodatkiem Business Contact Manager i Microsoft Office Access 2007 — w celu tworzenia spersonalizowanych materiałów przeznaczonych do wydruku lub przesłania pocztą e-mail i niestandardowych materiałów dodatkowych, takich jak katalogi i arkusze danych. Następnie za pomocą programu Office Outlook 2007 z dodatkiem Business Contact Manager można śledzić i oceniać odpowiedzi w celu określenia skuteczności kampanii marketingowych.

Program Microsoft Office Word 2007 zawiera nowe szablony i narzędzia, które ułatwiają ponowne używanie zawartości, stosowanie profesjonalnego formatowania i szybkie wyświetlanie podglądu zmian. Program Microsoft Office PowerPoint 2007 przyspiesza i ułatwia tworzenie bardziej dynamicznych prezentacji za pomocą rozbudowanej biblioteki dostosowywalnych motywów i układów slajdów, a nowe narzędzia grafiki pozwalają tworzyć zaawansowane wykresy, grafiki SmartArt i tabele, a następnie natychmiast wyświetlić podgląd zmian formatowania.

Program Office Excel 2007 wyposażono w nowe narzędzia do filtrowania i sortowania informacji biznesowych, przedstawiania ich na wykresach i wizualizowania, co pozwala je łatwiej analizować. Na potrzeby bardziej zaawansowanych analiz są dostępne udoskonalone widoki tabeli przestawnej i wykresu przestawnego, które teraz tworzy się znacznie łatwiej.

Używając nowych narzędzi do łatwego tworzenia baz danych oraz organizowania i wizualizowania danych, można zarządzać informacjami biznesowymi. Program Office Access 2007 pomaga łatwo tworzyć nowe bazy danych bez doświadczenia w tym zakresie. Program Office Access 2007 zawiera bibliotekę wstępnie zdefiniowanych aplikacji baz danych do śledzenia typowych procesów biznesowych i jest teraz bardziej intuicyjny dzięki nowemu, opartemu na zadaniach interfejsowi użytkownika i widokowi arkusza danych podobnego jak w programie Office Excel 2007. Można łatwo tworzyć raporty za pomocą jednego kliknięcia i używać ulepszonych narzędzi do filtrowania, sortowania i grupowania danych, a także do obliczania ich sum częściowych.

Joomla! Template by Red Evolution - Joomla Web Design