> Home oferta outsourcing

outsourcing 
 
Koszty wprowadzania rozwiązań informatycznych bardzo często odstraszają potencjalnych klientów. Doradzimy takie rozwiązania, które gwarantują wysoką jakość i niezawodność przy akceptowalnych cenach. Dzięki dobrej znajomości rynku i dostępnych technologii jesteśmy w stanie zadbać o to, aby nasi klienci wydawali swoje pieniądze w sposób efektywny.

»Niezawodność i wydajność
Obok kosztów jednym z kluczowych zagadnień jest niezawodność narzędzi informatycznych stosowanych w przedsiębiorstwie. Dla pewnych form działalności gospodarczej koszty przestojów związane z awariami systemów informatycznych mogą być brzemienne w skutkach. Korzystając z moich usług klienci mogą być pewni, że proponowane im rozwiązania zapewniają należytą niezawodność i wydajność.

»Audyt Informatyczny
Usługa audytu informatycznego obejmuje wielokryterialną ocenę stanu infrastruktury teleinformatycznej. W zależności od specyficznych potrzeb Klientów oferuję usługi audytorskie w zakresie analizy technologicznej, analizy bezpieczeństwa i analizy legalności oprogramowania.
Audyt Legalności Oprogramowania
Celem audytu jest ocena poziomu ewentualnego zagrożenia działalności przedsiębiorstwa wskutek użytkowania nielegalnego oprogramowania. Uzupełnieniem oferty jest także opracowanie przez specjalistów procedur monitorujących i zabezpieczających przez skutkami wykorzystywania "pirackich" kopii programów dla celów biznesowych.

»Koncepcje rozwoju
Świadczymy usługi doradcze firmom planującym rozwój swojej infrastruktury informatycznej. Proponujemy rozwiązania adekwatne do prowadzonej działalności gospodarczej i możliwe do zastosowania dbając zarówno o funkcjonalność i koszty. Znajomość technologii, rozeznanie rynku i kierunków jego rozwojów gwarantuje naszym klientom satysfakcjonujące rozwiązania.

»Nadzór nad dostawcami
Podejmuję się nadzoru nad dostawcami zarówno rozwiązań software jak i hardware. Jestem w stanie dopilnować zarówno właściwych kosztów jak i należytej jakości pracy przez nich wykonywanej. Dzięki nadzorowi merytorycznemu pomagam swoim klientom uzyskać usługi w satysfakcjonującej cenie i jakości.

» Wybór oprogramowania dla firmy
Realizuję usługi które mają na celu wybór właściwego oprogramowania, posiłkując się wiedzą i doświadczeniem mogę wybrać produkty najlepsze z punktu widzenia zastosowań, kosztów, prognozowanego rozwoju rynku oraz firmy klienta.

»Pomoc we wdrażaniu systemów
Analogicznie do usług związanych z wyborem właściwego oprogramowania, oferuję swoją pomoc przy wdrażaniu uprzednio zakupionych produktów. Tworzę projekty i harmonogramy wdrożenia z uwzględnieniem wszelkich potrzeb i wymogów klienta, nadzoruję ich przebieg i dbam o prawidłową realizację wszystkich etapów. Zadbam o poprawną migrację danych ze starszych systemów i płynne przejście do wykorzystania tych aktualnie wdrażanych.

»Polityka bezpieczeństwa
Celem Polityki Bezpieczeństwa Informacji jest stworzenie podstawy dla metod zarządzania, procedur i wymagań niezbędnych dla zapewnienia w organizacji właściwej ochrony informacji. Polityka Bezpieczeństwa Informacji określa podstawowe zasady ochrony informacji, niezależnie od systemów ich przetwarzania (informatyczny, papierowy) oraz sposobu ich przetwarzania w tych systemach. Obejmuje bezpieczeństwo fizyczne, logiczne i komunikacji przetwarzanych informacji. Swoim zasięgiem obejmuje zarówno sprzęt i oprogramowanie, za pomocą których informacje są przetwarzane, jak i ludzi, którzy te informacje przetwarzają.

 
Joomla! Template by Red Evolution - Joomla Web Design