> Home iso13406-2

Norma ISO 13406-2 określa między innymi typ i liczbę możliwych do wystąpienia błędnych pikseli na 1 milion pikseli. Norma dzieli panele TFT LCD na klasy określające liczbę i rodzaj defektów matrycy. Defekty te mogą ale nie muszą wystąpić w danym panelu. Ich liczba i położenie są podstawą przy określaniu warunków gwarancji na monitory LCD.

Defekty paneli LCD

Technologia produkcji paneli LCD pomimo, że jest znana od wielu lat, w dalszym ciągu nie gwarantuje otrzymania wyrobu, który posiada 100% sprawnych pikseli. Zatem wszyscy producenci paneli LCD przyjmują normy, które dopuszczają niewielką ilość niesprawnych pikseli (defektów pikseli).

Panel LCD o przekątnej 15" i rozdzielczości 1024x768 zawiera 786 432 pikseli (punktów) i 2 359 296 subpikseli. Każdy piksel składa się z 3 subpikseli - czerwonego(R), zielonego(G) i niebieskiego(B). Pojedynczy punkt na ekranie świecący np. na czerwono to 1 subpiksel. Jeśli taki punkt świeci stale na czarnym tle to oznacza, że jest on uszkodzony i mamy do czynienia z defektem pojedynczego subpiksela. Pojedynczy biały punkt na czarnym tle oznacza uszkodzenie trzech subpikseli (RGB) składających się na piksel i mamy wówczas defekt pojedynczego piksela.

Maksymalną, dopuszczalną ilość defektów pikseli odniesioną do wszystkich pikseli panela LCD określają normy producentów oraz normy międzynarodowe. Wprowadzona w 2001 roku norma ISO 13406-2 określa dopuszczalne ilości defektów na 1 milion pikseli w panelu LCD i dzieli panele na klasy w zależności od ilości defektów.

Tabela podaje dopuszczalne ilości defektów pikseli przypadających na milion pikseli w zależności od klasy panela LCD.

Klasa

Defekty typu 1
Zawsze świecące punkty widoczne na ciemnym tle

Defekty typu 2
Zawsze nie świecące punkty widoczne na jasnym tle

Defekty typu 3
Martwy stale lub okresowo subpiksel

Klaster z defektami typu 1 lub 2

Klaster z defektami typu 3

I 0 0 0 0 0
II 2 2 5 0 2
III 5 15 50 0 5
IV 50 150 500 5 50

Klaster to obszar o rozmiarach 5x5 pikseli, w którym występują 2 defekty odpowiedniego typu.

Zgodnie z normą ISO 13406-2, monitor LCD klasy II może posiadać jednocześnie:

  • 2 martwe piksele(zawsze świecące) widoczne na ciemnym tle
  • 2 martwe piksele(zawsze nie świecące) widoczne na jasnym tle
  • 5 martwych subpikseli

Przy czym martwe piksele nie powinny być położone zbyt blisko (czyli nie mogą razem w klastrze o rozmiarach 5x5 pikseli). Martwe subpiksele mogą być położone blisko siebie w jednym klastrze ale liczba takich klastrów nie może być większa niż 2. Liczby w Tabeli dotyczą teoretycznego monitora o rozdzielczości 1 miliona pikseli. Jest to podstawa do wyliczania dopuszczalnej ilości defektów dla dowolnego monitora rzeczywistego, który posiada konkretną ilość pikseli, zależną od jego naturalnej rozdzielczości.

Żaden z producentów nie deklaruje, że jego monitory znajdują się w I klasie. Spełnienie takiej deklaracji powodowałoby odrzucanie dużej części wyprodukowanych paneli. To z kolei wpływałoby na duży wzrost ceny monitora. Przyjmowane normy są więc kompromisem między możliwością występowania defektów, ceną monitora.

 
Joomla! Template by Red Evolution - Joomla Web Design