> Home faq BSOD- niebieski ekran śmierci

Email

BSOD- niebieski ekran śmierci

Niebieski ekran wyświetla się zawsze wtedy, gdy Windows napotka poważny problem uniemożliwiający kontynuowanie działań systemu operacyjnego.W WindowsXP pojawia się on niezwykle rzadko zwykle wtedy gdy instalowane jest nowe urządzenie, sterownik bądź program. Blue Screen of Death (BSOD - z ang. niebieski ekran śmierci) to poważne ostrzeżenie, które zawsze powinno przyciągnąć Twoją uwagę. Na ekranie wyświetlane jest wiele informacji jednak ta najważniejsza to kod identyfikujący problem, który wyświetlany jest po słowie STOP. Przykładowa linijka z identyfikacją problemu wygląda następująco:

*** STOP: 0x00000023 (0x000E0100, 0xF5F7C868, 0X8057E661)
Treść Ranking
Kody błędów  
Stop 0x0000000A lub IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL  
Stop 0x0000001E lub KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED  
Stop 0x00000024 lub NTFS_FILE_SYSTEM  
Stop 0x0000002E lub DATA_BUS_ERROR  
Stop 0x0000003F lub NO_MORE_SYSTEM_PTES  
Stop 0x00000050 lub PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA  
Stop 0x00000077 lub KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR  
Stop 0x00000079 lub MISMATCHED_HAL  
Stop 0x0000007A lub KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR  

Strona 1 z 3

Joomla! Template by Red Evolution - Joomla Web Design